นายกลุงตู่บอกเลขนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ หรือเลขนี้จะมา30/12/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *