บอกเลข2ตัว#ก่อนเสียชีวิต”รู้วันจะจากโลก”30/12/64″ถ้าออกเลขนี้ สวดอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยน่ะ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *